-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 99225)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

No. 99225
 
They are going to shoot Donald Trump's clone on live television.
Then after three days @realDonaldTrump will emerge and claim to be resurrected by God and that he is God incarnate here to rule the world for 1000 years from Jerusalem.
The fake assassination will occur on January 17th and the fake resurrection will occur on January 20th.
January 20th is the first day of Aquarius.
Janus is the god of new beginnings.
The Rabbis will declare him messiah.
Trump is the antichrist, the man of sin, the son of perdition, the lawless one.
Don = 33
The name Donald means "world ruler"
The Donald
Corona Vires = The crowning of the great authrority
Q = 17
17th
Maga is the 5th degree of Satanism
Redtie = @realDonaldTrump
Bluetie = Bluepill
Super Mario Bros (1993)
Princess Daisy, the Rock Bearer = The Whore of Babylon
Dome of the Rock(Meteor)
Jerusalem is the Whore of Babylon
Three Days of Darkness = Three Days The World Believes Trump Is Dead
The Great Awakening = The Great Deception
https://www.youtube.com/watch?v=SopCV2H3pNY
https://www.youtube.com/watch?v=
>> No. 99226
Remarkable analysis. It's written in the sky. When TRUMP was born, Venus and Saturn were in perfect conjunction beside Gemini. The theory of the eighth king coming from the seventh one is written in the sky. Brilliant study and analysis.
>> No. 99228
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
I reject this reality
>> No. 99243
 
>>99228


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης