-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 95601)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 159019291424.png - (245.12KB , 1064x599 , erdocucked.png )
95601 No. 95601
https://www.thesun.co.uk/news/11681878/turkish-troops-invade-greece/
>> No. 95607
Γιατί το λέει μόνο η Sun όμως;


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης