-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 93995)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 157998551411.png - (1.61MB , 924x1368 , 1543523879495.png )
93995 No. 93995
Mάθανε τώρα και τα Ελληνικά ΜΜΕ το revenge porn. Αλλά αντί να μαθαίνουν στα κορίτσια να μην μοιράζονται γυμνές φωτογραφίες τους με άγνωστου τις παρουσιάζουν ως αθώες κι αγαθές ακόμα κι όταν αναφέρουν ότι μοιράζονται γυμνές φωτογραφίες τους με την θέλησή τους.
>> No. 93996
Αλλά έτσι πάει: Είναι αποδεκτό για τις γυναίκες να πουτανίζουν κι όταν έρχεται η ώρα να υποστούν τις συνέχειες ρίχνουν το φταίξιμο στους "σεξιστές άνδρες". Όπως κι όταν μεθάνε και κοιμούνται με άγνωστους και μετά το παίζουν θύματα βιασμού για να μην της πουν πουτάνες.


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης