-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 93715)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 157521961529.jpg - (718.59KB , 3024x4032 , defecation.jpg )
93715 No. 93715
hello I am from ylilauta https://ylilauta.org/international/ and hereby I invite you there to post and be our friends.
>> No. 93718
I have 4 good friends from Spurdoland but 3 of them are unironically gay, what does this mean?
>> No. 93719
>>93718
That you have good friends.
>> No. 93723
>>93718
Have no worries my friend, soon your ass will be tapped. You are gay and have to come to terms with it. You are attracted to the cock, you are attracted to men. Accept it and move on to your newfound gay life. You may cross dress while at home with close friends. Enjoy getting fucked from now on and swallow other men's cum. Yes, there is nothing to worry from now on...
>> No. 93725
>>93715
Post your face


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης