-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 93572)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 157244269113.jpg - (92.80KB , 720x415 , parelasi-1.jpg )
93572 No. 93572
Πως σας φάνηκε /b/ρος
>> No. 93578
reddit και cringe. Καλό ποινικό μητρώο εύχομαι στις αναρχοάπλυτες.
>> No. 93579
>>93578
Eσένα οι περιπετειές σου πρέπει να περιορίζονται στο τι game έπαιξες αυτη τη βδομαδα
>> No. 93581
>>93572
Καλή η ιδέα, μέτριο το περφόρμανς, ανεκτίμητες οι αντιδράσεις από εθνίκια και δεξιούς.
6/10
>> No. 93586
 
αφήνω αυτό εδώ για τους ρέντιτορς του νήματος
>> No. 93587
>>93586
ωραίο κανάλι ανον
>> No. 93588
>>93586
>μη ειρωνικά ποστάρει βίντεο του Toxic Skunk


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης