-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 93476)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 157020088757.jpg - (222.75KB , 1280x1280 , 1280x1280.jpg )
93476 No. 93476
Κάνατε το καθήκον σας;
>κηνο
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 93479
Είδα τη ταινία σήμερα και μπορώ ειλικρινά να πω πως λέει πολλά για τη κοινωνία μας.
>> No. 93483
Αρχείο 157038670867.png - (700.79KB , 723x846 , sinboyjoker.png )
93483
Sinboy ο "Έλληνας" Joker
>> No. 93484
>>93483
>Γιατί φοράτε τη μάσκα;
>> No. 93489
>>93476
ήταν κίνο, περίμενα χειρότερα τβη
>> No. 93495
 
>>93483
Ο αλβανος μπαφοκλανιάρης. Θα μιμιθεί και τον prince μετά την κλινική επξάρτησης και θα αλάξει το όνομα του σε skunk και θα παίζει διασκευές των cypress hill.
>> No. 93510
>>93483
Mην μου συγκρίνεις τώρα το αναρχοκομμούνι πρεζόνι με τον θεό τον Joker


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης