-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 93458)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 156978320341.jpg - (31.58KB , 225x350 , 384712.jpg )
93458 No. 93458
Σαγιονάρα.
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 93459
Πως γίνεται να πέσει η ποιότητα ενός κινούμενου σχεδίου τόσο πολύ από έναν comic relief χαρακτήρα?
>> No. 93464
Αρχείο 15700203937.png - (250.24KB , 2404x1024 , 1570020078546.png )
93464
>>93459
>υπονοώντας


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης