-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 93371)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 156781149284.png - (581.78KB , 696x614 , 5687490.png )
93371 No. 93371
Το παράκανε με τους μπάφους ή μήπως μουρλάθηκε;
>> No. 93372
Φύγε από το τράφικ zoomer, για attention είναι ολα.
>> No. 93374
>>93372
Αυτό, ψευτοedgy μαλακίες για να τσιμπάνε reblog και φήμη.
>> No. 93375
>>93371
ναι
>> No. 93386
>>93371
ονομάζεται ψυχωτικό επεισόδιο από την κατάχρηση μπάφου, τσιγάρου και μόλλυς


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης