-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 92730)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

No. 92730
 
Yeah, I'm thinking he is back
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 93361
Αρχείο 156742500839.jpg - (15.67KB , 559x263 , bloat god.jpg )
93361
πως λέμε bloatlord στα ελληνικά?
>> No. 93373
>>93361
Το google translate μου έδωσε «πύρινος άρχοντας».
>> No. 93382
Αρχείο 156815114847.png - (425.39KB , 600x481 , 1567046646343.png )
93382
>>93361
Λαρδάρχοντας


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης