-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 92290)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 155120754274.jpg - (49.56KB , 670x1191 , dbed56414a996c78026181fea2d8076f.jpg )
92290 No. 92290
Τι θα ντυθείτε εσείς για τις Απόκριες;

Εγώ έλεγα να ντυθώ Kiryu, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος, και δε ξέρω πόσο θα κοστίσει το φουλ σετ.
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 92296
 
Forced Meme, με τη στολη του Filthy Frank. Και μια ομαδα ντυμενη Harlem Shake.
>> No. 92305
 
>>92290
>> No. 92319
Πότε θα βγεί το Yakuza 6 για PC REEEEEEEE
>> No. 92347
>>92319
Περίμενε να βγει το Kiwami 2 πρώτα και μετά βλέπουμε.
>> No. 92363
>>92347
Μπα, το 6 είναι παλιότερο και χρησιμοποιεί το ίδιο engine με το K2, είναι πιο λογικό να βγεί το 6 πρώτα.
>> No. 92364
>>92290
Τίποτα, μετά το δημοτικό μου την έδιναν οι απόκριες
>> No. 92416
>>92290
Τελικά ντύθηκες Kiryu;
>> No. 92418
Αρχείο 155224319777.png - (253.14KB , 1080x728 , IMG_20190310_203902.png )
92418
>>92416
Όχι
>> No. 92419
>>92418
Μεγάλο F.
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης