-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 92044)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 154956980779.jpg - (22.93KB , 528x352 , 1549157499958.jpg )
92044 No. 92044
Η κρατικιστική αριστερά προσπαθεί να παρατείνει την παιδική εξάρτηση από την μητέρα μέσα στην ενήλικη ζωή, υποκαθιστώντας την μητρική φιγούρα με ενα ατελείωτο αναδιανεμητικό κράτος που θα προστατεύει το άτομο από τις συνέπειες των επιλογών του σαν την στοργική μητέρα που φροντίζει το αδύναμο και δυσπροσάρμοστικο παιδί. Η πεισματική άρνηση της ενηλικίωσης με ότι αυτή η δεύτερη συνεπάγεται (ανάληψη ευθυνών, εκλογή πράξεων, αυτοέλεγχος) καταλαμβάνει κεντρική θέση στη ψυχοσύνθεση του μέσου προοδευτικού-αριστερού. Κατ'επέκταση, ο απενοχοποιημένος συλλογικός παλιμπαιδισμος είναι η οριστική κατάσταση και η ολοκλήρωση του προοδευτικού πολιτικού προγράμματος. Discuss.
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 92045
Αρχείο 154963345456.png - (75.17KB , 300x300 , tumblr_palmdbr7wj1wdjcbyo1_400.png )
92045
>>92044
>κανει θρεντ με μπέιτ
>χωρις κοτ
>"discuss"
>> No. 92046
>>92044
Ταχοςπαρης εσυ είσαι?
>> No. 92047
>>92046
Nαι
>> No. 92049
>>92047
Next vid στην αρχή αρχή αν έβαζε καμιά αναφορά για το μουφατσαν θα ήταν γαμώ λωλ
>> No. 92051
 
>>92044
>>92047
Γιατί μιλάς σαν ρομπότ;


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης