-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 91653)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 154698631871.png - (660.87KB , 1021x905 , che_guevara_was_fascist.png )
91653 No. 91653
Φιλική υπενθύμιση, φιλελέμπουρες.
>> No. 91655
episis ton hitler ton psifisan
>> No. 91657
>>91653
Υπονοόντας οτι η αριστερά λειτούργησε σε κάποια άλλη χώρα. Στην Ελλάδα έπιασε επειδή κάνανε ότι ακόμα και τα αδιανόητα των προηγούμενων.

ITT: αν αμολύσουμε τον Τσίπρα, θα δώσει υπουργείο στον αντμιν για τις ψήφους μας.


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης