-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 90776)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 153453805292.jpg - (122.61KB , 802x672 , fascism_in_europe_not_again_by_rednblacksalamander.jpg )
90776 No. 90776
εξω οι φασιστες
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 90777
Οι αριστεροί η δεξιοί?
>> No. 90778
>>90777
death to pussy slaves
>> No. 90779
>>90776
Όξω οι μπολσεβίκοι απο τη χώρα
>> No. 90782
Αρχείο 153463625918.png - (94.48KB , 680x788 , 73a.png )
90782
>>90777
Ουαου εσυ πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος :Ο
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης