-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 90643)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 153280472272.png - (47.49KB , 600x600 , 1532803638617.png )
90643 No. 90643
ρεμινδερ ότι αν είστε χοντροί, είστε υπάνθρωποι
>> No. 90651
Δε ξέρω αν αληθεύει αλλά ο data visualizer είναι αρκετά μαλάκας.

Ένα γράφημα ειδικά ένα barchart δεν μπορεί να ξεκινάει απο πουθενά αλλού απο το σημείο 0 στον άξονα y

Επίσης είναι καλή πρακτική να φτάνει ως το 100, αλλιώς αλλάζει την οπτική και κάνει μικρότερα ποσοστά να φαίνονται μεγαλύτερα
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης