-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 90546)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 153226972749.jpg - (165.93KB , 1000x563 , dokidokie00.jpg )
90546 No. 90546
Ποια είναι η αγαπημένη σου Doki και γιατί;
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 90547
Αρχείο 153227064058.png - (1.17MB , 2560x1600 , misha_wp_2560x1600.png )
90547
Το Katawa Shoujo είναι καλύτερο, Ντόκιπουστη.
Πήγαινε πίσω στο /ddlc/ ή καλύτερα αυτοκτόνησε.
>> No. 90555
Αρχείο 153233813280.png - (9.75KB , 234x215 , download.png )
90555
>>90547
>δε θα ξαναζησω στο πιο ομορφο αναπηρο σχολειο
>> No. 90556
>>90555

οχι. Πάντα θα τρώς ξύλο και θα πεθάνεις παρθένος. Μπορείς όμως να γίνεις ήρωας. Μικρός ήρωας. Θα σε αποκαλώ Γιώργο Θαλάσση απο εδώ και πέρα, και αφού γνωριστούμε καλύτερα, Boy George
>> No. 90557
Αρχείο 153234704383.png - (418.62KB , 600x552 , shkksnoxwuoz.png )
90557
>>90555
Έμι μπέστ Κατάουα.
>> No. 90558
>>90547
>>90555
>>90557
Το Katawa Shoujo ήταν επιεικώς μαλακία.
>> No. 90559
>>90558
όπως όλα τα γουήμπ πράματα
>> No. 90560
Αρχείο 153236076198.jpg - (39.03KB , 498x441 , e05.jpg )
90560
>>90559
>όπως όλα τα weeb πράγματα
>> No. 90591
Αρχείο 15325421863.png - (935.79KB , 644x644 , Screenshot_142.png )
90591
>>90560
>οπως ολα τα πραγματα
>> No. 90592
>>90591
>THIS
>IS
>SPARTA
>> No. 90620
Αρχείο 153263959556.jpg - (653.40KB , 1280x2880 , aftismos.jpg )
90620
>>90546
>>90547
>Αγγλικά ""VN""
Παίξτε κανονικά VN γατάκια
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης