-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 90458)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 153106497958.png - (77.41KB , 380x349 , 1526086375160.png )
90458 No. 90458
>αυτός ο 30χρονος της μεταπολεμικής γενιάς που έχει ακόμα facebook
Πότε θα σταματήσει το μούφα να ζεί στο παρελθόν;
>> No. 90498
πως λεμε τους boomers στα ελληνικα;
>> No. 90521
>>90498
μπούμερς
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης