-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 90326)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 152928707913.jpg - (47.30KB , 600x600 , ec625ec85d30f81631a42009f0a5d01e.jpg )
90326 No. 90326
Πως κάνεις φίλους όταν είσαι αυτιστικός μούφατσαν?
>> No. 90334
>>90326
Exeis lefta
>> No. 90350
Στον παράδεισο. Πριν απο αυτό ο γιατρός σου. Πριν απο αυτό ο μαιευτήρας. Πριν απο αυτό η μαμά σου. Πριν απο αυτό ο μπαμπάς σου.
>> No. 90351
>>90326
Ίσως γνωρίζοντας άλλους παρόμοιους αυτιστικούς, έχει πολλές κοινότητες στο νετ
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης