-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 102831)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 164115870720.jpg - (32.22KB , 1024x576 , 1594476683825.jpg )
102831 No. 102831
Είχα μάθει πρόσφατα πως οι άλλες ορθόδοξες εκκλησίες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου.
Πως και η δικιά μας εκκλησία τα γιορτάζει στις 25 Δεκεμβρίου;
>> No. 102832
>>102831
25 Δεκεμβρίου; Μάλλον 21 Απριλίου θες να πείς.
>> No. 102835
Πρόκειται για το σχίσμα του Νέου Ημερολογίου.


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης