-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 100627)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 161824654877.png - (19.70KB , 691x197 , ellhnikos_stratos_2021.png )
100627 No. 100627
Ελλάς το μεγαλείο σου
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 100685
Ας ευχηθούμε κάποτε όταν θα έρθουν τα Freikorps πως δε θα τη χαρίσουν ούτε στους υψηλόβαθμους κοπρίτες όπως δε θα τη χαρίσουν και στις ρόζες.
>> No. 100688
>>100685
ΕΠΟΠ detected
>> No. 100689
Αρχείο 161840098886.jpg - (23.28KB , 320x225 , Freikorps.jpg )
100689
>>100685
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης