-  [Αρχική


[Επιστροφή] [Ολόκληρο θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 100499)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 161781337665.jpg - (334.08KB , 1200x1200 , mqymepnehity.jpg )
100499 No. 100499
>In other words, "each present-day human has exactly the same set of genealogical ancestors" alive at the "identical ancestors point" in time. This is far more recent than when Mitochondrial Eve was proposed to have lived. Mitochondrial Eve, the most recent female-line common ancestor of all living people.
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 100500
Τόσα ξαδέρφια, τόσο λίγοι φίλοι...
>> No. 100501
>>100499

Babylon wages war on Babylon,Babylon vanquishes the evil of Babylon,Babylon falls and Babylon rises,The wars aren't real but the genocides of your people are,How they massacre you like cattle!How God weeps for your misguided souls!

Their merchants did trade,Their leader wore their cross,Are you truly so blinded by the Serpent's propaganda?!Where did their scientists go?!You question where the bodies went,where do we put ours?!

The head bites the tail, in death they are born.
>> No. 100502
Αρχείο 161781720477.jpg - (44.31KB , 488x410 , fred smok.jpg )
100502
>>100500
>> No. 100503
Αρχείο 161781737021.png - (99.43KB , 746x512 , PepeHug.png )
100503
>>100500
Θα είμαι ο φίλος σου, ο Έλληνας αδελφός μου

t. american
>> No. 100506
Αρχείο 161787040225.jpg - (97.19KB , 521x859 , Back-to-Africa-Page-2.jpg )
100506
Τα ξαδέλφια του αντιρατσιστή
>> No. 100515
 
>>100499
Hello fren, do frogs enjoy pornogrind ?
[Επιστροφή] [Ολόκληρο το θέμα] [Τελευταία 50 σχόλια]

Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης