-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 100064)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 161540888798.png - (763.03KB , 640x480 , 2021-03-10.png )
100064 No. 100064
Για ένα λεπτό...
Είπε αυτό που νομίζω πως είπε;
Μεγιστοποίηση εικόνων
>> No. 100065
Αρχείο 161541149014.png - (716.19KB , 640x480 , 2021-03-10 (1).png )
100065
ΏΠΑ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΕΪΣΙΟΝ!
>> No. 100068
>>100065
Για τον Λευκαδιο λενε;
>> No. 100069
>>100068
Για τον πατέρα της μιλάει
>> No. 100070
Που είστε εσείς που παίζετε τα βιβλία του δρακοιππότη στη πραγματική ζωή ρε μαλάκες
>> No. 100071
>>100070
???
>> No. 100072
>>100071
Τι δε κατάλαβες;
>> No. 100073
>>100072
σχεδον τα παντα
>> No. 100074
Αρχείο 161547802277.png - (116.01KB , 340x191 , myhometown.png )
100074
>>100070
Δεν θα με βρείς σε αυτην την πραγματικότητα. Ποστάρω απο την Γή του Χρυσού.
>> No. 100075
Επεισοδιάρα σήμερα
>> No. 100077
>>100072
Πρώτα απόλα, ποιός στον πέοντα είναι ο δρακοιππότης και ποιά είναι τα βιβλία του;
Δεύτερον, ποιό είμαστε εμείς που τα παίζουμε (τα βιβλία) στη πραγματική ζωή;
Τι σημαίνει να τα παίζουμε(τα βιβλία) στη πραγματική ζωή;
>> No. 100085
>>100077
Google "ryukishi 07".
>> No. 100110
>>100085
Α
Όλα βγάζουν νόημα τώρα.
>> No. 100215
Αρχείο 161642649352.png - (346.95KB , 640x480 , 2021-03-22.png )
100215
>> No. 100231
Αρχείο 161649541528.png - (728.87KB , 640x480 , 2021-03-23.png )
100231
RYUKISHIIIIIIIIII
>> No. 100495
Αρχείο 16177450066.jpg - (177.21KB , 1080x720 , 1617712911345.jpg )
100495
Λοιπόν;
>> No. 100613
Αρχείο 161821415744.png - (227.01KB , 640x480 , 2021-04-12.png )
100613
>> No. 100614
Αρχείο 16182149586.png - (808.32KB , 640x480 , 2021-04-12 (1).png )
100614


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης