Traffic Lag - Moufachan

"Είναι μούφα"


Με τη χρήση της σελίδας αποδέχεστε τους όρους και κανόνες λειτουργίας της.
Πατήστε εδώ για εμφάνιση.Κανόνες:1.Με τις ενέργειές σας στη σελίδα μην παραβαίνετε τους Ελληνικούς νόμους και Σύνταγμα.

2.Απαγορεύεται η χρήση της σελίδας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

3.Απαγορεύεται το spam/flooding.

4.Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και η σχετική ευθύνη ανήκει στους χρήστες που το δημιουργούν.
Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies αποκελιστικά για τη λειτουργικότητα της. Αν δεν συμφωνείτε με αυτό, παρακαλώ όπως αποχωρήσατε απο την ιστοσελίδα.[Catalog]

Αρχείο: 1704467256582.png (244.79 KB, 868x490, 1460041169919.png)

 No.105406[Απάντηση]

Δεν έχω φίλους.
3 δημοσιεύσεις είναι συνεπτυγμένα.
>>

 No.105414

>>

 No.105417

>>105406
θα γινω εγω φιλος σου ανον, μην ανυσηχεις
>>

 No.105418

αξιζω την μοναξια μου
>>

 No.105422

>>

 No.105474

>>105406
anonymage


Αρχείο: 1705503453491.gif (90 KB, 250x201, 1702864638241263.gif)

 No.105424[Απάντηση]

- Έχω σκοπό να ζωντανέυσω την ιστοσελίδα. -

Τι τραγούδια ακούτε τελευταία; Εγώ ακούω λίγο απο όλα, αλλά περνάω απο διάφορες φάσεις. Τώρα έχω κολλήσει με αυτό εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=oLU8-2PJ3XI
Όταν βρίσκω τραγούδι που μου αρέσει το ακούω χίλιες φορές μέχρι να τρελαθώ και μετά πάω στο επόμενο. Μου αρέσουν επίσης τα κανονικά, συνήθως ποπ τραγούδια αλλα σε διαμορφές π.χ. hardstyle, frenchcore, tekk κλπ. Τέλος δεν κουράζομαι ποτέ απο τους Deftones και ένα αγαπημένο ελληνικό είναι το Γειτονάκι μου.
5 δημοσιεύσεις είναι συνεπτυγμένα.
>>

 No.105438

Αρχείο: 1707213539942.jpg (4.01 KB, 225x225, 1670748427190.jpg)

>>

 No.105467

παρτε να ακουσετε ναζιστικη μουσικη του δωδεκαθεου


https://www.youtube.com/watch?v=eKguSG6XAG8
>>

 No.105468

>>105467
>>105467
το εχω λιωσει το συγκεκριμενο,να φανταστω ακους και keller synth? τσεκαρε grollfried
>>

 No.105471

>>105467
>>105468
>mage samefagging
>>

 No.105472

>>105471
Σειμφαγκιν κανει η μανα σου πουτανας γιε,παρε λιγο νταμπστεπ τωρα
https://www.youtube.com/watch?v=DTlJMOrvfP0


Αρχείο: 1676582221675.png (173.45 KB, 1363x911, mes (2).png)

 No.105010[Απάντηση]

Καί είναι τούτο τών Ρωμηών τό θείο καρναβάλι;^
ώ ! πώς κατήντησε κΓ αύτό 'στην κλασική Ελλάδα .
διαβαίνει κρύο, άνοστο, χωρίς άνεμοζάλη,
»ωρίς καμμία νοστιμιά, καμμία έξυπνάδα.
Έπέρασαν όγρήγοροι τής δοςας του οι χρόνο»,
και μία γλυκερά ένθύμησις μάς άπομένει μόνη.
"Αν καρναβάλια θέλετε τρελλά καί ξακουσμένα,
γυρίσετε χωριάτικα 'στά τωρινά τήν πλάτη,
καί μΐά στιγμή πετάξετε σέ χρόνια περασμένα,
νά ’βρήτε ’λίγη ποίησι, νά ’βρήτε καί αλάτι.
Έκεΐ θ’ άκούσετε βοή καί μασκαράδων γλώσσα,
έκεΐ τραγούδια, τούμπανα, φωναϊς καί γέλοΐα τόσα.
"Ο,τι καλό καί ώμορφο όπίσω τό ζητούμε,
οποίος τή δόξα μας ποθεί όπίσω άς πηναίννι,
καί το μασκαραλίκι μας όπισω θα τό βρούμε,
Post too long. Click here to view the full text.
>>

 No.105011

Αρχείο: 1676582412911.png (58.47 KB, 496x480, 4oluwn.png)

Μουντζούρα γ’ά τή μούρη του καί άλλο δέν γυρεύει,
ό ίδιος μασκαρεύεται άντί νά μασκαρεύ*/;.
Ποτέ τούς Κυβερνήτας του δέν θέλει νά πειράξγι,
κΓ άν κάποτε μέ τονομα τοϋ κλέφτη τούς στολίζη^
όμως ώς κάτω χαιρετά τοϋ κλέφτη τό αμάξι,
καί μέ τά δυό του γόνατα έμπρός του γονατίζει
Έπειτα ό κυρίαρχος έχει κΓ αύτή τή χάρι,
νά τρέμη γΐά τή φυλακή, νά φεύγη τό στηλιάρι.
’Μπορεί νά μουντζουρώνεται μέ τηγανιού μουντζούρα,
νά γίνεται καί γάδαρος, νά σέρνεται, νά σέρνγι,
άλλ’ οχι νά φορή ποτέ καί άρχοντος φιγούρα….
δέν άγαπά νά δέρνεται, δέν άγαπά νά δέρνγ.
Άφοϋ άφίνει φανερά καθένας νά τον κλέβ*/],
τί Οά κερδίσ*/) τάχατε καί άν τούς μασκαρεύφ;
Γιά ’δέτε τί ξεκάλτσωτοι, γιά οίτε τί μουντζούρα !
Post too long. Click here to view the full text.
>>

 No.105012

>>105010
>>105011
Τι έπαθε το text;
Έτσι ήταν ή φταίνε τα πνεύματα;

Τεστ:
Ἡ δ' ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποδημία του ἐγένετο πρόξενος πολλῶν ἀδίκων κρίσεων περὶ προσώπων καὶ πραγμάτων καὶ πρῶτα πρῶτα τῆς περὶ ἧς ἀνωτέρω ἔγινε λόγος πρὸς τὸν κλῆρον συμπεριφορᾶς του. Ἂν ἔζη ἐν Ἑλλάδι καὶ ἤρχετο εἰς ἐπικοινωνίαν πρὸς τὸν κλῆρον καὶ ἐγνώριζεν ἐκ τοῦ πλησίον ὄχι μόνον τὰς κακίας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ, ὄχι μόνον πολὺ θὰ συνετέλει εἰς διόρθωσίν τινων ἐκ τῶν κακῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἤκουεν ὅσα ἤκουσεν ἐκ τῶν ὑπερβολικῶν κατὰ τοῦ κλήρου ἐκφράσεών του.
>>

 No.105469

Αρχείο: 1709819921946.png (17.19 KB, 255x170, εικόνα_2024-03-07_15583708….png)

Καί είναι τούτο τών Ρωμηών τό θείο καρναβάλι;^
ώ ! πώς κατήντησε κΓ αύτό 'στην κλασική Ελλάδα .
διαβαίνει κρύο, άνοστο, χωρίς άνεμοζάλη,
»ωρίς καμμία νοστιμιά, καμμία έξυπνάδα.
Έπέρασαν όγρήγοροι τής δοςας του οι χρόνο»,
και μία γλυκερά ένθύμησις μάς άπομένει μόνη.
"Αν καρναβάλια θέλετε τρελλά καί ξακουσμένα,
γυρίσετε χωριάτικα 'στά τωρινά τήν πλάτη,
καί μΐά στιγμή πετάξετε σέ χρόνια περασμένα,
νά ’βρήτε ’λίγη ποίησι, νά ’βρήτε καί αλάτι.
Έκεΐ θ’ άκούσετε βοή καί μασκαράδων γλώσσα,
έκεΐ τραγούδια, τούμπανα, φωναϊς καί γέλοΐα τόσα.
"Ο,τι καλό καί ώμορφο όπίσω τό ζητούμε,
οποίος τή δόξα μας ποθεί όπίσω άς πηναίννι,
καί το μασκαραλίκι μας όπισω θα τό βρούμε,
Post too long. Click here to view the full text.
>>

 No.105470

Αρχείο: 1709820083438.png (38.11 KB, 255x247, εικόνα_2024-03-07_16012520….png)

Μουντζούρα γ’ά τή μούρη του καί άλλο δέν γυρεύει,
ό ίδιος μασκαρεύεται άντί νά μασκαρεύ*/;.
Ποτέ τούς Κυβερνήτας του δέν θέλει νά πειράξγι,
κΓ άν κάποτε μέ τονομα τοϋ κλέφτη τούς στολίζη^
όμως ώς κάτω χαιρετά τοϋ κλέφτη τό αμάξι,
καί μέ τά δυό του γόνατα έμπρός του γονατίζει
Έπειτα ό κυρίαρχος έχει κΓ αύτή τή χάρι,
νά τρέμη γΐά τή φυλακή, νά φεύγη τό στηλιάρι.
’Μπορεί νά μουντζουρώνεται μέ τηγανιού μουντζούρα,
νά γίνεται καί γάδαρος, νά σέρνεται, νά σέρνγι,
άλλ’ οχι νά φορή ποτέ καί άρχοντος φιγούρα….
δέν άγαπά νά δέρνεται, δέν άγαπά νά δέρνγ.
Άφοϋ άφίνει φανερά καθένας νά τον κλέβ*/],
τί Οά κερδίσ*/) τάχατε καί άν τούς μασκαρεύφ;
Γιά ’δέτε τί ξεκάλτσωτοι, γιά οίτε τί μουντζούρα !
Post too long. Click here to view the full text.


Αρχείο: 1660295611717.jpg (76.6 KB, 1200x794, poot.jpg)

 No.104186[Απάντηση]

Ποιό ήταν το πρόβλημά του;
22 δημοσιεύσεις και 2 απαντήσεις με εικόνα είναι συνεπτυγμένα.
>>

 No.104448

>>104441
Οι κολλητοί εφοπλιστές του Μητσοτάκη μια χαρά εισάγουν από Ρωσία.
>>

 No.104459

>>104440
Ρε στοκε, δεν γίνεται να είσαι ΚΚΕ και ταυτόχρονα να παίρνεις τσιμπούκια από το ΝΑΤΟ και να καταπίνεις την προπαγάνδα του. Καθυστερημένε NPC τηλεθεατή του ΣΚΑΪ. Λεφτας είμαι το βρήκες, ξύδι αν σε ενοχλεί. Οι αρρώστιες να πέσουν πολλαπλάσιες πάνω σου και σε κάθε Ουκροναζιστη και καθε χρήσιμο ηλίθιο των Αμερικανών
>>

 No.104846

>>104186
Άργησε 8 χρόνια
>>

 No.105465

>>104440
να φανταστώ σπαρτίατες ψήφισες
>>

 No.105466

>>105465
ΤΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΨΗΦΙΣΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΕΙ


Αρχείο: 1660318478653.jpg (32.73 KB, 730x638, confess.jpg)

 No.104189[Απάντηση]

Εξομολόγησε.
45 δημοσιεύσεις και 9 απαντήσεις με εικόνα είναι συνεπτυγμένα.
>>

 No.105407

Αρχείο: 1704468020797.jpg (199.24 KB, 828x862, Snaptik.app_72898681761191….jpg)

>>104189
Σταλκάρω ακόμα τα σόσιαλ της πρώην (2 χρόνια+), πάλι καλά έκανε ιδιωτικό το ινστα της. ΖΖΖΖΖζζ
>>

 No.105458

Αρχείο: 1709074749332.jpg (76.98 KB, 606x839, 27.jpg)

>>104189
Εχισα πανω στην εικονα του αγιου παντελειμονα οταν ημουν 15
>>

 No.105459

καμια φορα τον παιζω με γκει τσοντες αλλα ειμαι στρειτ. απλα καμια φορα θελω να δω γυμνασμενα παλικαρια να κανουνε σεξε
>>

 No.105460

>>105458
>>105459
ΧΑΧΑ ΚΟΙΤΑ ΜΑΜΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΣΤΗΣ!!!
>>

 No.105464

>>104212
Έχω χύσει μέσα σε άντρα


Αρχείο: 1709073196245.png (205.07 KB, 420x525, George-Gavriel-jesus-420x5….png)

 No.105457[Απάντηση]

Αποψη για τα μπαλακια του Χριστου?
>>

 No.105461

ντροπή OP. Τι είσαι; κάποιος αμερικανοποιημένος άθεος redditor;
>>

 No.105462

Αρχείο: 1709214034470.jpg (499.56 KB, 1270x958, allah.jpg)

>>105461
Απλα δεν ειμαι goy σαν και εσενα
>>

 No.105463

>>105457
>>105462

ΧΑΧΑ ΚΟΙΤΑ ΜΑΜΑ Ο ANTIΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΣΤΗΣ!!!


Αρχείο: 1671379293154.jpg (228.49 KB, 887x790, IMG_20221218_180023.jpg)

 No.104888[Απάντηση]

>>

 No.104889

Αρχείο: 1671392637128.png (2.52 KB, 494x375, soon.png)

Σύντομα…Ένα pixel την φορά.
>>

 No.104891

πάλι μας γάμησαν
>>

 No.104892

τουρκόπουστες
>>

 No.104893

Αρχείο: 1671635480852.png (55.03 KB, 220x226, μεγαλη ιδεα.png)

Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές! Κάνω κατακτήσεις στην Τουρκία με τυχαία κατανομή! ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΣΒΗΣΟΥΝ
>>

 No.105456

TOUS GAMISAME TOUS TOURKOUS


Αρχείο: 1704128721143.jpg (53.21 KB, 407x480, 531.jpg)

 No.105399[Απάντηση]

ρε μαλακες υπαρχουν σμν η ειναι χοαξ; γαμαω μονο ακαπ και δεν εχω κολλησει τιποτα απο οσο ξερω
εχει κολλησει κανεις σας την φεα ουσια;
btw ευτυχισμένο το νεο ετος
6 δημοσιεύσεις είναι συνεπτυγμένα.
>>

 No.105449

>>105448
>titkov detected
>>

 No.105451

>>105448
mphkes ontws katsarinh?
>>

 No.105452

>>105448
θεωρεις τον εαυτο σου μπαι η στρειτ;
ρωταω γιατι και εγω γαμησει αντρα και εχω κριση ταυτοτητας εξαιτιας αυτου. οι γυναικες μου αρεσουν και εχω παει με περισσοτερες γυναικες απ οτι αντρες (1) και γενικα με γυναικες ψηνομαι να κανω σχεσεις
>>

 No.105453

>>105452
oloi oi an8rwpoi einai bi
>>

 No.105454

>>105453
>>105452
>>105448

>pustis are gay

>shiggy diggy


Αρχείο: 1708087834230.jpg (11 KB, 220x197, FyDW01BWYAkUTgq.jpg)

 No.105450[Απάντηση]

https://www.in.gr/2024/02/16/greece/korinthia-polytekni-oikogeneia-zei-se-lagoumi-30-metron-kykloforousan-toksa-kai-veli/

>Κορινθία: Πολύτεκνη οικογένεια ζει σε λαγούμι 30 μέτρων – Κυκλοφορούσαν με τόξα και βέλη

>Η οικογένεια ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες, με τους γονείς και τα παιδιά να κυκλοφορούν με τόξα και βέλη και αυτοσχέδια όπλα, προκαλώντας καταστροφές σε χωράφια και αυτοκίνητα της περιοχής


Αρχείο: 1707072043235.jpeg (564.93 KB, 1080x1324, cm7msjwoxlgc1.jpeg)

 No.105436[Απάντηση]

>Μόνο δύο Ελληνικά ονόματα
Παλιότερα νόμιζα πως ο λόγος που άνθρωποι βλέπουν ποδόσφαιρο παρόλο που δεν έχουν σχέση με τους ποδοσφαιριστές ήταν εξαιτίας κάποιου είδους φυλετισμού.
Αλλά τώρα που είδα αυτή την εικόνα ειλικρινά δε καταλαβαίνω τι τους κάνει να μαζεύονται κάθε μέρα και να βλέπουν ένα μάτσο ξένους να κλωτσάνε μια μπάλα.
>>

 No.105437

Αρχείο: 1707111583955.jpg (63.76 KB, 640x319, breadandcircuses_thumb.jpg)

Διαίρει και βασίλευε
>>

 No.105439

νεγρολυμπιακος
>>

 No.105440

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝΕ ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ
>>

 No.105442

Εφόσον ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτες μόνο από τον Πειραιά και ο Παναθηναϊκός από το κέντρο της Αθήνας δεν έχει και πολύ σημασία.
Με τον ίδιο τρόπο που θα μαζεύονταν οι Ολυμπιακοι να δουν λ.χ 11 Θεσσαλονικούς ενάντια σε 11 Κρητικούς του Παναθηναϊκού, θα μαζευτούν να δουν και ξένους.


Διαγραφή δημοσίευσης [ ]
[ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ]
Traffic Lag - Moufachan

Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και η σχετική ευθύνη ανήκει στους χρήστες που το δημιουργούν.