-  [Αρχική


[Επιστροφή]
Απάντηση σε θέμα
Όνομα
Email
Θέμα   (απάντηση στο 90266)
Μήνυμα
Captcha image
Αρχείο
Video   Βοήθεια
Κωδικός  (για τη δυνατότητα διαγραφής)
  • Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: GIF, JPG, PNG
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 3000 KB.
  • Εμφάνιση Catalog

Αρχείο 152893165470.jpg - (46.07KB , 745x498 , stefanosxios.jpg )
90266 No. 90266
Θ Α Σ Ε Β Ε Σ Τ Ε
>> No. 90267
Tactical as fuck ο Χίος, αν δεν έβλεπα το filename δεν θα καταλάβαινα εύκολα ποιός είναι.


Διαγραφή δημοσίευσης
[]
Password  

Αναφορά δημοσίευσης